Bảng giá cho thuê chỗ đặt máy chủ.

Cho thuê chỗ đặt máy chủ
No Gói Rack Băng thông trong nước Băng thông quốc tế Công Suất Địa chỉ ip Giá thuê 1 tháng
1 Co-A 1U 100Mbps 5Mbps 400W 1 Liên Hệ Đăng ký
1 Co-B 1U 120Mbps 5Mbps 400W 1 Liên Hệ Đăng ký
1 Co-C 1U 150Mbps 5Mbps 400W 1 Liên Hệ Đăng ký
1 Co-D 1U 250Mbps 5Mbps 400W 1 Liên Hệ Đăng ký