Bảng giá cho thuê máy chủ vật lý

Máy chủ vật lý
No CPU Model CPU Cores CPU Speed ECC Memory Storage Monthly Price
1 E5-26xx v1 4C / 8T 3.2 GHz 16 GB 2x 2 TB SATA3 Liên Hệ Đăng Ký
2 E5-26xx v2 4C / 8T 3.2 GHz 32 GB 2x 2 TB SATA3 Liên Hệ Đăng Ký
3 E5-26xx v3 6C / 12T 3.2 GHz 32 GB 2x 2 TB SATA3 Liên Hệ Đăng Ký
4 E5-26xx v4 8C / 16T 3.6 GHz 32 GB 2x 3 TB SATA3 Liên Hệ Đăng Ký
5 Xeon Silver 8C / 16T 3.2 GHz 64 GB 2x 3 TB SATA3 Liên Hệ Đăng Ký