Thiết kế thi công hệ thống mạng.

Bước 1

Khảo sát hạ tầng cần thi công như số lượng thiết bị, vị trí, cấu trúc bộ phận, phòng ban.

Bước 2

Lên phương án xây dựng sơ đồ và mua bán trang thiết bị phù hợp với nhu cầu.

Bước 3

Họp bàn thống nhất chi tiết giá cả và mô hình thi công, thời gian hoàn thành.

Bước 4

Bàn giao các tài liệu kỹ thuật và thanh toán mọi chi phí.

Bước 5

Bảo trì và quản trị hệ thống nếu có nhu cầu.