MÔ HÌNH MẠNG CƠ BẢN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.

Xây dựng hệ thống mạng cơ bản với cân bằng tải nhiều đường truyền internet, các hệ thống máy in, file server, wifi, máy chủ dns, email, web, có các chính sách bảo mật cơ bản, hệ thống antivirus, tường lửa, đảm bảo hạ tầng hoạt động ổn định..

XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÁY CHỦ CHO DOANH NGHIỆP.

Nhằm đáp ứng lượng truy cập lớn, đảm bảo độ ổn định, tính sẵn sàng cao. Hệ thống được xây dựng Cluster với các thành phần, Haproxy bên ngoài trỏ tới các web server bên trong, các server web được connect tới các cụm cluster cache, db, log. Với nhiều hơn 1 server đảm bảo tính sẵn sàng cao, hệ thống vẫn hoạt động trong trường hợp 1 vài server gặp sự cố. Hệ thống cảnh báo sẽ gửi email, sms trong trường hợp server có vấn đề.