Điều khoản sử dụng.

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi là bạn đã chấp nhận với các điều khoản.

Điều khoản sử dụng.

Các điều khoản đưa ra nhằm mục đích bảo vệ khách hàng và chúng tôi trong việc thực thi đúng pháp luật nhà nước Cộng hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Khách hàng tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc đã chấp nhận các điều khoản chúng tôi đưa ra.

Trách nhiệm của chúng tôi.

Chúng tôi chịu trách nhiệm về hạ tầng cung cấp máy chủ, đảm bảo hoạt động ổn định khi bàn giao cho khách hàng. Các vấn đề khác chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Trách nhiệm của khách hàng

Khách hàng toàn quyền sử dụng máy chủ và phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi thông tin tài khoản cũng như ứng dụng khách hàng cài đặt phải tự duy trì và bảo vệ.

Các hình thức vi phạm.

Khách hàng không được sử dụng máy chủ với mục đích vi phạm pháp luật, sử dụng các công cụ gây hại, và chịu mọi trách nhiệm về hành vi của mình.

Thanh toán và hoàn trả cước phí.

Khách hàng phải thanh toán muộn nhất trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo nếu không chúng tôi sẽ tiến hành chấm dứt dịch vụ.

Sao lưu dữ liệu

Sau khi bàn giao tài khoản máy chủ khác hàng tự chịu trách nhiệm về dữ liệu của mình, nếu có nhu cầu sao lưu backup có thể liên lạc để được hỗ trợ.

Các điều khoản khác

Chúng tôi có thể sửa đổi bổ sung các điều khoản với mục đích chăm sóc tốt hơn đến khách hàng của mình và tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật.