Xây dựng hệ thống bảo mật

Máy chủ hoạt động trên internet luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ rủi ro bị tấn công. Nên việc xây dựng 1 hệ thống bảo mật là cần thiết. Hệ thống bao gồm các thành phần sau.

Hệ thống NIDS

Hệ thống phát hiện các kết nối bất thường, lưu lượng thay đổi bất thường với xu hướng phá hoại như ddos, scan port, brute force.

Hệ thống HIDS

Hệ thống phát hiện máy chủ host có bất thường ví dụ file mã nguồn thay đổi không rõ nguyên nhân, đăng nhập trái phép vượt quyền, ứng dụng chạy không ổn định.

Hệ thống Log

Việc lưu trữ log file giúp sau này có thể tìm hiểu nguyên nhân các sự cố.

Hệ thống cảnh báo

Khách hàng sẽ nhận được cảnh bảo theo yêu cầu giám sát máy chủ, ví dụ như quá tải cpu, ram disk, network, và các vấn đề khác yêu cầu.

Các yêu cầu khác

Trên đây là một số các hệ thống cơ bản để đảm bảo an toàn hơn với máy chủ của khách hàng, các yêu cầu khác vui lòng liên hệ trực tiếp.